Restaurants

El Teatre Lliure s’associa amb la Fundació Mescladís per gestionar el restaurant de Montjuïc i el bar de Gràcia. Fundada l’any 2005, Mescladís ha establert un sòlid compromís amb la inclusió social, la sostenibilitat ambiental i la diversitat cultural mitjançant un model de restauració sostenible i pràctiques de consum responsables.

El seu programa Cuinant Oportunitats és un projecte formatiu i d'inclusió social laboral encarat en particular a migrants en situació d'irregularitat administrativa, dones en risc d’exclusió, joves extutelats i demandants de refugi. El Lliure serà seu dels tallers de formació i de les pràctiques, que permeten un acompanyament prelaboral en l’àmbit de l’hostaleria i la restauració a ajudants de cuina i cambrers, dins el marc de la formació professional dual. Contribuïm així a la inserció dels qui coneixen de primera mà l’experiència de migrar i les dificultats d’accedir al món del treball.