Política de privacitat

1. Informació per a l'usuari

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA és la RESPONSABLE del tractament de les seves dades personals i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de productes i serveis de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA.

Perquè tractem les seves dades personals?
Les dades personals recollides seran tractades per la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA únicament per a les següents finalitats:

 • Realització de les gestions comercials i prestació dels serveis i/o productes oferts a través del Lloc Web i/o Taquilles i sol·licitats per l’usuari del Lloc Web i/o Taquilles, tals com la compra i/o reserva d’entrades, la compra d’abonaments, etc., incloent comunicacions respecte d’eventuals incidències que es poguessin donar en relació amb els espectacles i/o actes organitzats per la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA (com ara avisos de cancel·lació, notificació de canvi de data, etc.), per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar.
 • Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA i/o de taquilles són, amb caràcter general, obligatòries (tret que s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les mateixes o no es faciliten correctament podríem no poder atendre les mateixes.
 • Gestió de la seva subscripció a la plataforma lliureonline.com.
 • Enviament de comunicacions publicitàries, informacions, promocions, ofertes i notícies per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials relatives a les activitats de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA o organitzades per promotors amb els que s’estigui col·laborant.
 • Enviament del butlletí de notícies online de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA sobre les seves activitats, novetats, ofertes i promocions.
 • Gestió de les sol·licituds de contacte amb la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA a través dels canals habilitats.
 • Notificació de canvis i/o desenvolupaments importants de la política de privacitat, l’avís legal o política de cookies.
 • Realització d’anàlisis de perfils, estudis de públics i estudis estadístics per poder-li oferir informacions rellevants segons les seves preferències.
 • Gestió de Canal de Denúncies. La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA disposa d´un canal de denúncies que assegura el dret de les persones a informar d´incidents, mala conducta i altres comportaments substancialment incorrectes. Tal com preveu la normativa vigent, aquestes denúncies poden ser anònimes. En cas que la persona denunciant s'identifiqui, tractarem les seves dades amb l'única finalitat de tramitar la denúncia i elaborar l'informe corresponent. En cap cas no es farà ús d'aquestes dades per a fins diferents de la gestió de la denúncia i es conservaran el temps necessari per dur a terme la finalitat o fins que hi hagi l’obligació legal de conservar-les.
 • Videovigilància. Controlar l’accés a les instal·lacions de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA. Les imatges s’utilitzaran únicament per aquesta finalitat. En casos justificats es poden comunicar les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.
 • Recollida de dades de navegació dels usuaris de las web de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA. En aquesta categoria de dades hi ha, entre altres, l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació s’utilitza amb la finalitat d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La web utilitza cookies que faciliten la navegació i proporcionen informació sobre els usuaris i els seus interessos (més informació sobre la política de cookies).
 • Mantenir una relació entre els usuaris i la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA a través de les seves xarxes socials que pot incloure les següents operacions:

  • Tramitar sol·licituds i consultes.
  • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
  • Informar sobre productes o serveis oferts per la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA.
  • Interactuar a través dels perfils oficials.

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE no tractarà les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Per quin motiu tracte les seves dades?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la següent manera:

 • Amb el seu consentiment:

  • Enviament del butlletí informatiu, comunicacions comercials o informació sobre les activitats de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA, entre d’altres.
  • La recollida de dades de navegació i l’ús de cookies.
  • Mantenir una relació amb la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA a través de les seves xarxes socials. Si l’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA, ha mostrat un interès en la informació que s’hi publiqui i, per tant al sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

Pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, i configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA té accés i tracta la informació seva pública, especialment, el seu nom de contacte.

 • Per ser necessari en l’execució d’un contracte: en les gestions comercials i prestació de serveis i/o venda de productes com ara la compra d’entrades o d’abonaments, la subscripció a la plataforma lliureonline.com, etc.
 • Per interès legítim de la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA:

  • Efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’usuari.
  • El tractament de les imatges obtingudes amb les càmeres de videovigilància per preservar els béns i les instal·lacions.

 • Per obligació legal: gestió del canal de denúncies.
 • En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals?
Les dades es conservaran pel temps necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi obligacions legals que en dictaminin la custòdia. Quan ja no siguin necessàries per a això, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva anonimització o destrucció total.

Les imatges obtingudes a través de les càmeres de videovigilància, es conservaran per un període màxim d’un mes. En cas d’incidents que ho justifiquin, es conservaran durant el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

A qui facilitem les seves dades personals?
Les seves dades personals no seran comunicades a tercers excepte quan hi hagi l’obligació legal o, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament. En aquests casos, únicament es facilitaran a proveïdors amb els quals la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa de privacitat vigent.

Com es poden eliminar les seves dades personals?
Es pot sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals mitjançant el següent correu electrònic norespondre@teatrelliure.com

Quins són els seus drets?
Els seus drets són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (apdcat.gencat.cat) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA. PLAÇA MARGARIDA XIRGÚ, S/N - 08004 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@teatrelliure.com
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: info@badia-adv.com

Quina són les seves responsabilitats?
Com a usuari haurà d'emplenar els formularis de sol·licitud amb dades veraces, exactes, completes i actualitzades i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Així mateix, garanteix que és major d’edat o emancipat legalment i que es plenament capaç.

Si l'usuari és menor d'edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors, abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del lloc web o en els formularis de taquilles.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer l’haurà d’haver informat i sol·licitat el seu consentiment, amb caràcter previ a la seva inclusió als nostres fitxers.

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari

Mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, vostè accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició. La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA indicarà quines dades són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin aquestes dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. Mesures de seguretat

De conformitat amb el que estableixen les normatives vigents la FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat. Les dades processades són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat pots dirigir-te a: FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA. PLAÇA MARGARIDA XIRGÚ, S/N - 08004 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@teatrelliure.com
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: info@badia-adv.com

4. Canvis en la present Política de privacitat

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA podrà modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Si es realitzen canvis materials a aquesta Política de Privacitat, se li farà arribar un avís destacat conforme a les circumstàncies, per exemple, a través d’un avís dins del mateix lloc web o per mitjà d’un correu electrònic.