Accessibilitat

Accessibilitat

El Teatre Lliure aposta per fer accessible a tots els públics totes les activitats.
Aquesta temporada ampliem el marc d'acció en els àmbits de treball següents:

Si tens alguna consulta, dubte, suggeriment o queixa de l'accessibilitat del Teatre Lliure, escriu a accessiblitat@teatrelliure.com